VAN INDUSTRIEGEBIED NAAR TOEGANKELIJK EN GROEN

Met de ontwikkeling van Blossem wordt de kans benut deze prominente locatie in de stad een nieuwe betekenis te geven én te verankeren in de omgeving. Zo komt er een nieuw buurtpark, dat aansluit op de omliggende bebouwing en het karakter van het gebied. Door het industriële DNA van de locatie als inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan te gebruiken, blijft de historie van de plek leesbaar. Daarom is ervoor gekozen de kenmerkende hoekverdraaiing van de voormalige bebouwing over te nemen en variëren de gebouwen in grootte en uitstraling.

De opzet van het plan stimuleert contact met de natuur en de medemens. Dit is het meest zichtbaar door de creatie van een extreem rijke groene leefomgeving, maar werkt zeker ook door in het ontwerp van de gebouwen.

Het uitgangspunt is voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën. Zowel huur als koop, met speciale aandacht voor woningen in het betaalbare segment. Zo kan iedereen genieten van deze aantrekkelijke leefomgeving.

Kortom, in BLOSSEM is groen altijd dichtbij en is iedereen welkom!

Waar je kunt groeien en genieten

Kernwaarden

BLOSSEM is een groen park

Wonen in een park waarin een zo groen mogelijke en gezonde leefomgeving voor mens en dier voorop staat. Thema’s zoals gezondheid, biodiversiteit, waterberging en natuur inclusiviteit staan hierbij centraal.

BLOSSEM is open

Het park is openbaar en dus voor iedereen, zowel bewoners als bezoekers, toegankelijk. Gebruikers hebben inspraak en zeggenschap in het onderwerp, gebruik en beheer.

BLOSSEM is autovrij

In het gebied zijn de autobewegingen minimaal om ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers. De parkeervoorzieningen liggen direct bij de toegang tot BLOSSEM en zullen we voornamelijk onder de grond of in een bovengronds parkeergebouw/mobiliteitshub realiseren.

Erfgoed is zichtbaar en voelbaar

Het industrieel erfgoed blijft voor een deel behouden. Het verhaal van de geschiedenis wordt vertaald in kwaliteiten. Restanten van de oude fabriek gaan we bijvoorbeeld in het park en de paden hergebruiken.

BLOSSEM is gedraaid

De oriëntatie van het oorspronkelijke fabrieksterrein is leidend in stedenbouw en landschap. Bij de aansluiting op de wijk Tuinzigt wordt juist de stedelijke context gevolgd.

Ruimtes zijn afwisselend

BLOSSEM kent geen straten, maar een spannende aaneenschakeling van grote, middelgrote en kleinere stedenbouwkundige ruimten geïnspireerd op het industrieel DNA van de plek. Dit nodigt uit tot verschillende vormen van gebruik en collectiviteit.

Ruimtelijke compositie van gebouwen

Een ruimtelijke compositie van grote, middelgrote en kleine gebouwen - met de meer grote gebouwen aan de Ettensebaan en kleinere in aansluiting op de wijk Tuinzigt.

Mooi contrast tussen architectuur en groene leefomgeving

Stoere en stedelijke architectuur contrasteert met het lommerrijke en ruige groen. Gebouwen zijn kloek, alzijdig en éénduidig.

Iedereen woont aan het park

Alle woningen zijn georiënteerd op het park. De private buitenruimtes grenzen aan het park en zijn een verlenging van de woonruimte.

In Blossem wordt gedeeld

De mobiliteitshub, gebouw COPPER, is een sociale katalysator. Het park is een gedeelde tuin. De entrees van de gebouwen hebben overmaat en bieden ruimte aan ontmoeting en gezamenlijke voorzieningen. Bewoners kunnen auto’s delen en ook de energievoorziening is gedeeld.

Smaakvolle historie

Het terrein van BLOSSEM is in Breda vooral bekend van de ‘Nibb-it fabriek’, maar is altijd een gebied vol bedrijvigheid geweest. Al aan het begin van de twintigste eeuw stond hier een conservenfabriek. De bebouwing werd in eerste instantie, logisch en doelmatig, loodrecht op de Haagweg geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog werden hier de beroemde Nibb-it chips geproduceerd. Pas later, in de jaren ’60, krijgt de bebouwing zijn typische, voor het gevoel gedraaide opzet door de aanleg van de Ettensebaan en de Tuinzigtlaan. Later nam het Ierse concern Kerry Ingredients het complex over. Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten door Kerry Ingredients in 2007 stonden de fabrieksgebouwen lange tijd leeg. Pas In 2018 wordt de locatie overgenomen door NBU en Maas-Jacobs neemt Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs de locatie over met als doel het realiseren van woningbouw. De typische gedraaide opzet blijft in de stedenbouwkundige opzet van BLOSSEM behouden.

Op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsbrief