Van besloten industriegebied naar toegankelijk en groen woongebied

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de kans benut om deze prominente locatie in de stad een nieuwe betekenis te geven én te verankeren in de omgeving. Dit wordt onder meer gedaan door de aanleg van een nieuw buurtpark, welke aansluit op het bestaande karakter van het gebied. Daarnaast wordt het industrieel DNA gebruikt als inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan. Zo is er voor gekozen de kenmerkende hoekverdraaiing van de voormalige bebouwing over te nemen en variëren de gebouwen in grootte en uitstraling.

Blossem is een plek voor ontplooiing: er is ruimte voor wonen, sport, ontmoeting en werk. Het plan kent verschillende typen openbare ruimte. Naast het buurtpark zijn de hoven, passages en binnenterreinen collectieve buitenruimtes, waarbij ontmoetingen tussen de bewoners en buurtgenoten wordt gestimuleerd. Door de spreiding van deze verschillende typen buitenruimtes ontstaat een extreem rijke leefomgeving waar groen voor iedereen dichtbij is en bovendien een aantrekkelijk groengebied voor de bewoners van de naastgelegen wijken.

Het uitgangspunt is om voor een brede doelgroep woningen te realiseren in verschillende prijscategorieën. Zowel huur als koop waarbij we speciale aandacht hebben voor woningen in het betaalbare segment. Om zo iedereen te kunnen laten genieten van deze aantrekkelijke leefomgeving.

 

De wijk waar je kunt
groeien en genieten

Kernwaarden


NIEUW LEEFMILIEU GEBASEERD OP HISTORISCH DNA

Een nieuw soort leefmilieu door een stedelijke, sociale leefstijl te combineren met het buitenleven en groen. Op een stoere en vrije manier, ingegeven door het bestaande industriële karakter.

GROEN ALS DRAGER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Groen vormt de basis voor de nieuwe openbare ruimte. De duurzame landschappelijke inrichting heeft een informele uitstraling, die past bij de sfeer van het het gebied en de toekomstige bebouwing. Daarmee wordt het groen een verlengstuk van de woning en een aanvulling op een gezonde en sociale leefstijl.

SOCIALE COMMUNITIES: EIGENAARSCHAP EN VRIJHEID

Collectiviteit staat zowel in de gebouwen als het openbaar gebied voorop. Delen staat daarbij voorop, want samen bezit je meer dan alleen. Het plan voorziet dan ook in volop ruimte voor ontmoeting, samenzijn en samenwerken.

URBAAN ECOSYSTEEM: INCLUSIEF EN TOEKOMSTBESTENDIG

Uitwisseling vormt de sleutel binnen een samenwerkend systeem. Tussen gebouwen, park, bewoners en diensten. 

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!