Een binnenstedelijke ontwikkeling van deze omvang vraagt om samenwerking en afstemming met belanghebbenden (omwonenden, ondernemers, overheid en andere organisaties). Uitgangspunt daarbij is het zo vroeg mogelijk bij elkaar brengen van kennis, ervaringen, perspectieven, belangen en creativiteit van inwoners of andere betrokkenen. Dat leidt doorgaans niet alleen tot een verbetering en verrijking van plannen, maar ook tot draagvlak en snellere besluitvorming.

Om die reden is in het beginstadium een uitgebreid participatieplan opgesteld en hebben er inmiddels al een aantal informatiebijeenkomsten plaats gevonden.

Daarnaast proberen we je als omwonende via de nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de vorderingen van het project.

Mocht je desondanks nog vragen en/of opmerkingen hebben of suggesties hebben voor de nadere uitwerking van het project? Meld dit dan via info@blossem-breda.nl en wij zullen u van een spoedige reactie voorzien.

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!