Werkbezoek minister Ollongren

24 sep 2020

Op woensdag 23 september jl. bracht de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, een werkbezoek aan Breda waarbij tevens de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek werd aangedaan. De aanleiding van het werkbezoek was het opdoen van ervaringen/bekijken van projecten waar de transformatiefaciliteit van het ministerie is toegepast. Ook Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de provincie Noord-Brabant, was bij het bezoek aanwezig.

Na een korte toelichting van wethouder Paul de Beer in het voormalige ketelhuis over de woningbouwopgave in Breda en de daarbij gehanteerde aanpak (het 100 dagen traject om kansrijke locaties een substantiële bijdrage te laten leveren aan deze opgave), werd door vertegenwoordigers van de ontwikkelingscombinatie NBU / Maas Jacobs een korte toelichting gegeven op de locatie en de totstandkoming van het project Blossem. Daarbij werd tevens ingegaan op de faciliteit die vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter beschikking is gesteld.

Aansluitend vond er een rondleiding over het terrein plaats, waarbij aan de hand van diverse informatiepanelen het stedenbouwkundig plan en het doorlopen participatieproces is toegelicht. Minister Ollongren sprak haar waardering uit voor de voortvarendheid van dit grootstedelijke project en prees de verbinding van het project met de wijk Tuinzigt.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!