Tweede bijeenkomst planteam buurtpark

14 dec 2020

Op donderdag 5 november jl. heeft de tweede bijeenkomst van het planteam voor het buurtpark van Blossem plaatsgevonden. I.v.m. de aangescherpte maatregelen van het RIVM was het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Om die reden hebben de leden van het planteam de bijeenkomst online via Microsoft Teams bijgewoond.

In de eerste bijeenkomst is door de belanghebbenden van het planteam waardevolle informatie ingebracht over de wensen m.b.t. sfeer, functies en inrichting van het buurtpark. Nadat er kort is terug geblikt op de belangrijkste uitkomsten van de eerste bijeenkomst en de relevante aandachtspunten uit het toetsdocument van de gemeente, heeft Sylvia Karres de aanwezigen meegenomen in de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit, woonkwaliteit en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte van Blossem. Daarbij zijn verschillende themakaarten behandeld, welke uiteindelijk hebben geresulteerd in onderstaande planschets van de openbare ruimte.

Het planteam was erg te spreken over de manier waarop de input uit de eerste bijeenkomst is vertaald naar een eerste schetsontwerp. De hoogteverschillen welke zijn geïntroduceerd, worden positief ontvangen en maken het park, tezamen met de ruige zones en dwaalpaden tot een spannende en afwisselende verblijfplaats. Ook het spel tussen de open en dichte parkdelen wordt erg gewaardeerd. Het toevoegen van verschillende soorten groen zoals bloemenweides, graslandschappen en (inheemse) bomen van diverse groottes dragen sterk bij aan de biodiversiteit binnen het plan. Iets wat de leden van het planteam en betrokkenen vanuit de gemeente erg toejuichen. Daarbij werd nog wel aandacht gevraagd voor het aanzicht van het groen in de verschillende seizoenen en het planten van volwassen groen. 

De beoogde (tijdelijke) invulling van het ketelhuis met horeca ziet het planteam erg zitten. Vóór en tijdens de realisatiefase van Blossem ziet men dit als een grote kans om levendigheid op de locatie te krijgen en in een vroegtijdig stadium bij te dragen aan ontmoeting tussen de bewoners en omwonenden. En daarmee van grote toegevoegde waarde voor de hele wijk te zijn. Uiteindelijk moet dit dé plek worden waar ontmoeting en recreëren centraal staan.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Door de proactieve deelname van het planteam is dit een goede gelegenheid geweest om de reacties van enkele omwonenden op het eerste concept van het buurtpark te peilen. De input die is gegeven is erg waardevol voor de verdere uitwerking en wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun aanwezigheid en inzet.

De volgende bijeenkomst met als thema ‘kijk mee!’ vormt de afronding van de fase van het Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte en kent een algemeen en openbaar karakter. Alle belanghebbenden zullen hier te zijner tijd voor worden uitgenodigd. Tevens zal een toelichting worden gegeven op het vervolg van het proces en de globale planning van ontwikkeling en realisatie.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!