Positieve besluitvorming College B&W

9 sep 2020

De afgelopen maanden is in samenwerking met de gemeente Breda een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelingsvisie, welke op 1 juli jl. is aangeleverd bij de gemeente. Deze ontwikkelingsvisie is vervolgens beoordeeld door de verschillende ambtelijke disciplines, waarbij alle opmerkingen zijn gebundeld in een toetsingsdocument. Op basis van dit toetsingsdocument is een bestuurlijk voorstel opgesteld, welke ter besluitvorming aan het College van B&W is voorgelegd.

Op 8 september jl. is het bestuurlijk voorstel inzake de ontwikkelingsvisie van Blossem behandeld en akkoord bevonden door het College van B&W. Bijzonder daarbij was dat er namens het voltallige College van B&W complimenten werden geuit over de totstandkoming van de ontwikkelingsvisie, de constructieve samenwerking tussen betrokken partijen en het doorlopen participatietraject.

Als gevolg van bovenstaand besluit ligt de weg open voor de verdere uitwerking van het project en de voorbereiding van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Het projectteam gaat de komende periode met dezelfde passie en energie aan de slag om het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de verschillende woningtypologieën nader uit te werken. Te zijner tijd zal er wederom een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om de uitgewerkte plannen te presenteren.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!