Eerste bijeenkomst planteam buurtpark

16 sep 2020

Op woensdag 9 september jl. vond – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – de eerste sessie met het planteam plaats over het ontwerp en de inrichting van het buurtpark in Blossem. Het planteam bestaat uit 12 belanghebbenden uit de directe omgeving van het plangebied, die op verschillende momenten van het ontwerpproces een adviesrol vervullen bij de programmering/uitwerking van het buurtpark. Hierdoor kan de verankering van het park in de bestaande wijk reeds in een vroegtijdig stadium gestalte krijgen.

Na een korte presentatie door Chris Huisman (ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs) over de stand van zaken van het project, lichtte Darius Reznek (Karres + Brands) het concept van het landschapsontwerp toe. Groen vormt de basis voor de openbare ruimte in Blossem; het park vormt een groene loper die de gebouwen samenbindt en tot aan de randen van het projectgebied zichtbaar is. De afwisseling tussen bebouwing en groen zorgt voor een bijzonder ruimtelijk karakter.

De bijeenkomst had als thema ‘droom mee!’ en kende een sterk interactief karakter. Aan de hand van diverse panelen met referentiebeelden van o.a. het karakter, de parkelementen en voorzieningen ontstond een levendige dialoog tussen de aanwezigen over de gewenste uitstraling en functionaliteiten van het buurtpark. Aansluitend was er de mogelijkheid om de toekomstige inrichting van het park daadwerkelijk gestalte te geven door gemaatvoerde voorzieningen in de maquette te projecteren. Daarmee werd tevens duidelijk welke prioritering door de aanwezigen werd gehanteerd. 

De rode draad van de bijeenkomst was dat men een sterke voorkeur heeft voor een natuurlijk karakter voor het buurtpark met ruimte voor diversiteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte. En dat er een grote behoefte is aan voorzieningen binnen de thema’s sport, spelen en ontmoeten. Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.

Gelet op het enthousiasme en de positieve reacties van de aanwezigen kunnen we terug kijken op een geslaagde avond. Wij danken alle leden van het planteam dan ook hartelijk voor hun aanwezigheid en waardevolle inbreng. De komende maanden zullen er nog twee bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij de voorlopige en definitieve uitwerking van het ontwerp door Karres + Brands aan het planteam zal worden gepresenteerd.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!