Veldwerkzaamheden milieukundig bodemonderzoek

11 mei 2020

In het kader van de voorgenomen woningbouwontwikkeling is het noodzakelijk om vooraf inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit op het gehele terrein, zodat vastgesteld kan worden of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Indien dit niet het geval is, zullen in de toekomst saneringswerkzaamheden nodig zijn. Om de kwaliteit te bepalen dient een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd te worden op het terrein.

De veldwerkzaamheden van het bodemonderzoek zullen op vandaag aanvangen en zullen naar verwachting totaal ca. drie weken in beslag nemen. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een hiertoe erkend milieukundig bureau. Er zullen in eerste instantie handmatige grondboringen worden verricht en daar waar nodig zal de verharding worden doorboord door een betonboorbedrijf. Om na te gaan of in de bodem ook asbestverdachte materialen aanwezig kunnen zijn, zullen op een aantal locaties gaten worden gegraven. Hiervoor kan de assistentie van een mobiele kraan nodig zijn.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het project

Blijf op de hoogte!

Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets!