39314_VV(1).jpg

De meeste Bredanaren kennen de locatie van Blossem als de oude Nibb-it-fabriek, een gebied dat altijd vol bedrijvigheid is geweest. Nu de industriële panden en de bosschages grotendeels weg zijn, openbaart zich het best bewaarde geheim van Breda. De zes hectare grote locatie, tussen de wijk Tuinzigt en het centrum, transformeert naar een woongebied in een parkachtige omgeving. Vijf vragen aan de initiatiefnemers van Nederlandse Bouw Unie en Maas-Jacobs.

1.    Wat maakt het best bewaarde geheim van Breda zo bijzonder?

“De plek is een verborgen parel die tegen het centrum van Breda aan schuurt”, zegt ontwikkelaar Thijs van Kruijsbergen van Maas-Jacobs. “Iedereen die we spreken zegt ‘wauw, ligt er zo’n groot gebied hier in deze woonwijk?’ Ja dus. Het is voor veel Bredanaren uit het zicht gebleven. Het zat door de industriële panden en de bosschages een beetje weggemoffeld. Maar bekijk je de locatie vanuit de lucht, dan zie je gelijk de potentie. Met Blossem geven we de wijk Tuinzigt weer een gezicht vanaf de Ettensebaan.”

Maas-Jacobs-NBU%20Blossem%20Brochurefotografie-LR-74.jpg


Thijs van Kruijsbergen, projectontwikkelaar bij Maas-Jacobs

2.    En dat doen jullie door er een groene woonomgeving van te maken?

“Dat is inderdaad de centrale gedachte”, zegt ontwikkelaar Chris Huisman. “Ik ben vanuit de ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs al jaren betrokken bij de ontwikkeling van Blossem. We vertrokken ooit met het idee van een hoge dichtheid woningen tegen een park. Na veel gesprekken met betrokkenen hebben we uiteindelijk het park meer de wijk in getrokken, waardoor alle gebouwen ín het groen staan. Met deze manier van verdichten geven we enerzijds een stevige impuls aan de woningbouwopgave in Breda, creëren we een klimaatbestendige leefomgeving én gaan we een autoluwe wijk realiseren. De gezonde leefomgeving komt zo maximaal tot uiting. Nieuwe bewoners kiezen er bewust voor dat de auto ondergeschikt is.”

Maas-Jacobs-NBU%20Blossem%20Brochurefotografie-LR-80.jpg


Chris Huisman, gedelegeerd ontwikkelaar namens de ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs

3.    Betekent wonen in het groen ook meer beweging en spontane ontmoeting?

“Daar streven we wel naar”, zegt Thijs Voesenek. Als adjunct-directeur bij NBU pleit hij sinds de eerste pennenstreep voor een vitale woonomgeving. “Het gebied zit vol looproutes, je kunt je vrije tijd besteden in het park en overal een praatje maken met de buren. Die buurtgenoten kom je ook echt tegen, want je duikt niet een anonieme lift in naar je auto in de parkeerkelder. We willen hier verbinding maken tussen mens en natuur en tussen mensen onderling. Daardoor ga je elkaar én de natuur anders waarderen. We creëren een leefomgeving waar mensen bewuster bezig zijn met belangrijke maatschappelijke thema’s.”

Maas-Jacobs-NBU%20Blossem%20Brochurefotografie-LR-77.jpg


Thijs Voesenek, adjunct-directeur bij Nederlandse Bouw Unie (NBU)

“Het plan is zo opgezet dat we de sociale cohesie bevorderen”, vult Chris aan. “Vanuit onze ontwerpprincipes stimuleren we bewoners om écht samen te leven. Dat gedachtegoed is op drie verschillende schaalniveaus doorgevoerd: gebied, gebouw en woning. Het gebied zit vol met groene open verbindingen waarbij de thema’s ontmoeten en verblijven centraal staan. Daarnaast hebben we het ketelhuis gerenoveerd en als ontmoetingsplek van het gebied behouden. Op gebouwniveau wilden we geen anonieme plinten, maar directe verbinding tussen mens en natuur. Om die reden zijn er maisonnettes en beneden-bovenwoningen in het ontwerp van een aantal bouwblokken geïntegreerd. De scheiding van openbare ruimte naar privé bouwen we trapsgewijs af van een openbaar park naar (semi-openbare) binnentuinen voor bewoners tot een privé buitenruimte aan huis. Bij de woningen zijn architectonische ingrepen toegepast om het onderlinge contact te bevorderen.”

4.    De plannen klinken idealistisch. Waren er ook uitdagingen?

“Jazeker”, zegt Thijs Voesenek. “Het is en blijft een binnenstedelijke locatie waar je te maken hebt met een bewoonde omgeving. Daar is in de planvorming veel aandacht aan besteed. Dat loont, want er is breed draagvlak vanuit de buurt. Er waren slechts twee zienswijzen en nul bezwaren. Dat is uitzonderlijk voor een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van deze omvang. En ja, er zijn ook kritische omwonenden. Met hen praten we over de zorgen die ze hebben. Wij ontwikkelen een plan ‘in hun achtertuin’, dus we hebben elkaars standpunten te respecteren. Goed contact onderhouden is daarin cruciaal. De grootste uitdaging begint eigenlijk nu pas. De visie en de ambitie van Blossem moet uitvoerbaar worden. Het project komt met de verkoop en start bouw van Redwood en Sierra in een concrete fase terecht, waarbij het team steeds breder wordt. Het gedachtegoed van Blossem moet ook bij de nieuwe teamleden onder de huid kruipen.”

39314_Ext%201.jpg


Redwood is het eerste woningbouwproject in Blossem met 53 appartementen. Het ontwerp is van Architectuurstudio AAAN.

5.    Waar zijn jullie het meest trots op?

“Ik kijk nu al uit naar het moment dat Blossem klaar is”, blikt Thijs van Kruijsbergen alvast vooruit. “Dat het groen volwassen is en dat de mensen hier ontspannen wonen. Ik zie mezelf al met trots door de buurt wandelen, in dat park met al die prachtig ontworpen gebouwen. Blossem is één van de grootste woningbouwprojecten van Breda op dit moment. Het is een hele eer om daaraan te mogen werken.”

Chris kijkt uit naar de kwaliteit van het plan. “Dat bewoners het gebied ook echt gaan gebruiken zoals we dat bedacht hebben. De lat is hoog gelegd, in alle opzichten. Gedurende de ontwikkeling hebben we - ondanks veranderende marktomstandigheden - elkaar continu uitgedaagd om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het plan. De Versnellingsopgave van de gemeente Breda heeft geleid tot een zeer efficiënt en voorspoedig planproces met korte doorlooptijden. De constructieve samenwerking tussen alle partijen, de hoge mate van betrokkenheid én de trots bij alle leden van het projectteam hebben hieraan bijgedragen. Het bracht scherpte in het plan en extra stedenbouwkundige kwaliteit.”

“Ik ben vooral benieuwd hoe deze plek gaat functioneren”, besluit Thijs Voesenek. “Met de herontwikkeling van het ketelhuis naar Restaurant Blossem hebben we een eerste kwaliteitsimpuls aan dit gebied gegeven. Dat is precies geworden zoals we voor ogen hadden. Het best bewaarde geheim van Breda gaat zich nu echt ontvouwen. We voegen een uniek stuk stad aan Breda toe.”


Alle nieuwsberichten