Met de realisatie van het project Blossem wordt een nieuwe wijk gerealiseerd, waar wonen in het groen centraal staat en veel aandacht is voor de thema’s collectiviteit, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en waterberging.

Daar waar mogelijk worden de bestaande groene waarden in het gebied zo veel als mogelijk behouden. Zo wordt de groeiruimte rondom de kastanjeboom ter plaatse van het ketelhuis verbeterd en worden enkele waardevolle bomen gesnoeid door een gecertificeerde boom expert, waardoor de levensverwachting van deze bomen zal toenemen en er hopelijk nog vele jaren van deze fraaie bomen genoten kan worden.

In verband met de voorgenomen ontwikkeling dienen echter ook een aantal waardevolle bomen in het plangebied gerooid te worden. Het betreft de rij met lindes en een eik die thans achter de Truckservice Breda en Trek Bicycle Breda zijn gesitueerd. Inmiddels is de kapvergunning onherroepelijk en op 14 maart as. zal een aanvang worden genomen met het rooien van deze zeven bomen.

Het vrijgekomen stamhout zal worden gedoneerd aan het project ‘Bredase Bomen’, zodat hier een nieuwe bestemming aan kan worden gegeven in de vorm van een picknicktafel, houten spelletje of snijplank.


Alle nieuwsberichten

Laatste nieuws