De uitgangspunten met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van het project zijn vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Dit plan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit en geeft aanbevelingen en richtlijnen voor de vormgeving van bebouwing en inrichting van de ruimte. Het beeldkwaliteitsplan vormt daarmee een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw.

Bij de uitwerking van het plan Blossem zijn diverse ontwerpers betrokken. Binnen het project is dan ook een supervisor aangesteld om te bewaken dat bij de uitwerking wordt voldaan aan het beeldkwaliteitsplan en dat de verschillende gebouwen in onderlinge samenhang worden ontworpen. De uitwerking hangt immers nauw samen met het palet zoals voorgeschreven in het beeldkwaliteitsplan en de (reeds vastgestelde) kleuren en materialen van de nabijgelegen bouwblokken.

Inmiddels is een aanvang genomen met de uitwerking van het ontwerp van nagenoeg alle bouwblokken. Op 29 november jl. heeft in het ketelhuis met alle betrokken architecten en landschapsontwerpers een geslaagde workshop materialen en kleuren plaats gevonden. Daarbij heeft iedere ontwerper de status van zijn/haar ontwerp toegelicht en zijn suggesties gedaan om het ontwerp naar een nóg hoger niveau te brengen. De eerste ontwerpen zullen binnenkort gepresenteerd worden.


Alle nieuwsberichten

Laatste nieuws