Het project Blossem bestaat uit een grote diversiteit van verschillende bouwblokken, gelegen in het groen. Wij kunnen ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet en het lastig is om te achterhalen waar welk bouwblok is gesitueerd.

Om ieder gebouw een eigen identiteit mee te geven, is onlangs een definitieve keuze gemaakt voor de benaming van de afzonderlijke bouwblokken. Deze namen zullen in/bij de entrees van de te realiseren gebouwen duidelijk naar voren komen. Gelet op het groene karakter van het project Blossem, is de naamgeving van de bouwblokken geïnspireerd op internationale natuurparken. Zo zal bouwblok 3.2 de naam ‘Redwood’ gaan dragen en bouwblok 3.3 de naam ‘Sierra’. De benaming van de overige bouwblokken zal in een later stadium bekend worden gemaakt.


Alle nieuwsberichten