Op 13 april jl. heeft de derde en tevens laatste bijeenkomst het planteam voor het buurtpark van Blossem plaatsgevonden. In verband met de geldende maatregelen van het RIVM was het helaas nog altijd niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Om die reden hebben de leden van het planteam de bijeenkomst online via Microsoft Teams bijgewoond. Deze keer onder het genot van een door de ontwikkelingscombinatie NBU/ Maas-Jacobs verzorgd borrelpakket. 

In de eerdere bijeenkomsten (‘Droom mee!’ en ‘Denk mee!’) is door de belanghebbenden van het planteam waardevolle informatie ingebracht, zijn de wensen vanuit de omgeving kenbaar gemaakt en is er feedback gegeven op de tussenstand van de planopzet van het buurtpark. Deze laatste sessie met het thema ‘Kijk mee!’ had als doel om het totaalresultaat van de voorgaande sessies te presenteren. Na een korte terugblik op de vorige sessies en de 10 speerpunten van de ontwikkeling van Blossem heeft Uta Krause – landschapsarchitect van Karres + Brands – een nadere toelichting gegeven op het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan (VO IP). 

Het planteam was zeer te spreken over de verdere uitwerking van het eerder besproken schetsplan. Men gaf aan dat het een erg een mooi plan geworden dat van grote toegevoegde waarde is voor de bestaande wijk. Door het planteam zijn nog een aantal waardevolle suggesties en aandachtspunten meegegeven (o.a. het toevoegen van (klim)hout en het benadrukken van het industriële verleden in het toe te passen meubilair), welke zullen worden meegenomen bij de uitwerking tot een definitief plan.

We kunnen concluderen dat buurtparticipatie in een dergelijke vorm (co-creatie) heel waardevol is voor een ontwikkeling als deze. Mede door de proactieve deelname van het planteam ligt er met het huidige voorlopig ontwerp een stevige basis voor de verdere uitwerking van de plannen. De Ontwikkelingscombinatie NBU/ Maas-Jacobs en de betrokken partijen hebben dit traject als zeer waardevol ervaren en danken het gehele planteam nogmaals voor hun tijd, input, enthousiasme en inzet.  


Alle nieuwsberichten