Op 30 april jl. ondertekenden Gemeente Breda en de Ontwikkelingscombinatie NBU/ Maas-Jacobs de anterieure overeenkomst voor het project Blossem. Daarmee komt de realisatie van de in totaal ca. 600 woningen/appartementen (bestemd voor de sociale huur, het middeldure segment en de vrije sector) en het ca. 2,7 hectare grote buurtpark, alsmede commerciële voorzieningen, horeca en diverse parkeerfaciliteiten zoals de mobiliteitshub weer een stap dichterbij! 

Blossem maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘versnellingsopgave’ van de gemeente Breda. Daarmee zetten wij er samen met de gemeente onze schouders vol onder om het woningtekort zo spoedig mogelijk terug te dringen. In juli 2020 werd de ‘100 dagen aanpak’ voor de voormalige Nibb-it locatie afgerond. Gemeente en de ontwikkelingscombinatie zijn daarna samen met een team van adviseurs en de klankbordgroep van omwonenden de afgelopen maanden gaan werken aan het definitieve stedenbouwkundige plan, het beeldkwaliteitsplan en het voorlopig ontwerp inrichtingsplan van de buitenruimte (waaronder het buurtpark). Deze plannen vormen de basis voor de anterieure overeenkomst waarin de samenwerkingsafspraken tussen partijen zijn vastgelegd. 

Tussen het indienen van het eerste initiatiefplan en het tekenen van de anterieure overeenkomst zat slechts 1,5 jaar. Voor een bouwplan van een dergelijke omvang als Blossem is dat een zeer korte doorlooptijd. De versnellingsopgave werpt dan ook zijn vruchten af. Gemeente, NBU en Maas-Jacobs verwachten dat aan het eind van dit jaar het nieuwe bestemmingsplan in werking kan treden. In dat geval acht de ontwikkelingscombinatie het haalbaar om een jaar later, eind 2022, het startsein voor de bouw te geven. 

Ondertekening van de anterieure overeenkomst Blossem Breda. 
V.l.n.r. Wethouder Paul de Beer (Gemeente Breda), Jan Voesenek (Nederlandse Bouw Unie) en Kris Maas (Maas-Jacobs)


Alle nieuwsberichten