Het ontwerpbestemmingsplan van Blossem heeft van 27 juli tot en met 6 september jl. ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Uiteindelijk heeft het College van B&W de ingediende zienswijzen ongegrond verklaard, waarna het plan als ongewijzigd vast te stellen bestemmingsplan is aangeboden aan de gemeenteraad. 

Naar verwachting zal beging/medio december het bestemmingsplan worden vastgesteld, waarna het voor een periode van 6 weken ter inzage zal worden gelegd.


Alle nieuwsberichten