Gelet op de grote belangstelling voor het project, willen wij omwonenden en belangstellenden graag op gezette tijden informeren over de voortgang van het project. Het voornemen is dan ook om vier keer per jaar een inloopbijeenkomst te organiseren, waarbij o.a. inzicht wordt gegeven in het programma en de beoogde fasering van de bouw. Ook zullen regelmatig de architecten worden uitgenodigd om een toelichting te geven op de uitwerking van de betreffende bouwblokken. Tijdens deze bijeenkomsten is bovendien het projectteam van Blossem aanwezig om evt. vragen te beantwoorden.

Indien de omstandigheden het toelaten zijn wij van plan om de eerste bijeenkomst eind januari / begin februari te organiseren in het ketelhuis. Te zijner tijd zullen we u nader informeren over het programma en de wijze van aanmelding. 


Alle nieuwsberichten