Geïnteresseerde CPO’s opgelet! Ontwikkelingscombinatie NBU/Maas-Jacobs biedt een tweetal locaties die onderdeel uit maken van de gebiedsontwikkeling Blossem te koop aan ten behoeve van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Op de betreffende locaties zijn respectievelijk 15 en 21 gestapelde woningen voorzien. Om die reden zijn we op zoek naar twee CPO’s, die binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden de woningen gaan ontwikkelen en realiseren.

Locatie
De locatie is gelegen op de locatie van de voormalige Nibb-it fabriek aan de rand van de levendige wijk Tuinzigt. Een wijk, die de laatste jaren enorm in populariteit is gestegen, niet alleen door de aanwezige jaren ’30 bebouwing en aanwezige voorzieningen, maar ook door de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en de uitvalswegen.

Blossem
Blossem wordt een levendige en toekomstbestendige woonwijk, waarbij de komende jaren ca. 600 woningen in verschillende prijscategorieën worden gerealiseerd. Groen neemt een prominente positie in; onderdeel van de gebiedsontwikkeling is dan ook de realisatie van een nieuw buurtpark. Daarnaast wordt bij Blossem hoog ingezet op het sociale aspect, waarbij de nadruk wordt gelegd op collectiviteit, sociaal-ruimtelijke verbondenheid en delen. Meer informatie over het project is te vinden op www.blossem-breda.nl.

Nieuwsgierig geworden? 
In het uitgangspuntendocument staat beschreven wat de eisen, randvoorwaarden en ambities voor de locatie zijn en op welke wijze de selectie- en toewijzingsprocedure verloopt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@blossem-breda.nl, waarna men de bijlagen behorende bij het uitgangspuntendocument krijgt toegestuurd.

Inschrijving en aanmelding
De inschrijvingsperiode start op 24 januari 2022 en bedraagt 12 weken. In deze periode wordt kandidaat CPO’s de tijd geboden om aan de gestelde vereisten te voldoen. Uiterlijk op 18 april 2022 dienen de inschrijvingen en het bijbehorende projectplan aangeleverd te worden.


Alle nieuwsberichten