Binnen het project Blossem zijn een tweetal locaties aangewezen ten behoeve van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Hiermee wordt invulling gegeven aan het door de gemeenteraad vastgestelde CPO-beleid en tevens wordt daarmee voorzien in de groeiende behoefte om zijn/haar woning in eigen beheer te realiseren.  

Aangezien de bouwblokken bestemd voor CPO onderdeel uitmaken van een grotere gebiedsontwikkeling, is er sprake van een aantal complicerende factoren t.o.v. een regulier en eigenstandig CPO-project. Om die reden is in overleg met de gemeente Breda een uitgangspuntendocument opgesteld, waarin de ambities, eisen en randvoorwaarden zijn omschreven alsmede de wijze waarop de selectie- en toewijzingsprocedure verloopt.

Tot 18 april jl. hadden belangstellenden de mogelijkheid om zich aan te melden en een projectplan in te dienen. De inzendingen worden momenteel door het projectteam beoordeeld, waarna de locaties zullen worden toegewezen.


Alle nieuwsberichten